Log ind   |  
Kontakt Minimer

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Formand Michael Wacker-Larsen
Tøltevej 3
4340 Tølløse

Tlf. 40 38 60 19
E-mail: info@soderupvand.dk

 

Betalingsservice Minimer

Slip for rudekuverten

...og tilmeld din regning til betalingsservice. Så undgår du irriterende rykkergebyrer, hvis du glemmer at betale til tiden.

Betalingsservice online tilmelding

Velkommen til Soderup Vandværks hjemmeside Minimer

På trods af vores beskedne størrelse og det faktum, at vi kun forsyner knap 150 forbrugere, forsøger vandværket at holde sig opdateret og tilbyde sine andelshavere et højt informationsniveau. Af samme årsag startede vi for nogle siden denne hjemmeside op. Vi forsøger hele tiden at holde den opdateret med de seneste vandanalyser, takstblade, referater mv.

De sidste par år har hver enekl andelshaver mulighed for via. et link til et digitalkort, at se hele vandværkets ledningsnet - incl. en egen forsyningsledning til stophanen/målerbrønden. Hvis man bliver bekendt med, at kortet er unøjagtigt eller ufuldstændigt - kontakt da vandværket på info@soderupvand.dk

Det er nu blevet muligt at tilmelde sig vandværkets mailliste, så man kan blive orienteret om f.eks. planlagte lukninger, brud mv. Samtidig får man fremover tilsendt indkaldelse til generalforsamlingen samt måleraflæsningskortet pr. mail, hvis man tilmelder sin mail. Vandværket opfordrer alle sine andelshaver til at tilmelde sig denne service.

Tilmelding til maillisten kan ske ved at trykke på dette link

Som et supplement kan du også tilmelde dig vores gruppe på Facebook under www.facebook.com/groups/soderupvand.

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen for Konkurrence - og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation. Indgiver kunden en klage, er omkostningen i første omgang fastsat til 100 kr. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får medhold. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.

Læs nærmere herom på www.forbrug.dk.

Aktuelt Minimer

Generalforsamling 2017

Klik her - Indkaldelse og dagsorden

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen senest torsdag d. 23. marts 2017 på info@soderupvand.dk af hensyn til madbestilling.

Håber at se så mange andelshavere som muligt.

Mvh. Bestyrelsen

Copyright Rambøll Danmark A/S